reiki

Torill

BRATT HÅNSETT

Telefon: 90781507

Reiki

- betyr Universell energi og er satt sammen av ordene Rei – kosmisk universell energi og Ki – grunnleggende livsenergi / livskraft. Reiki medfører selvutvikling. Behandlingen er naturlig healing ved bruk av hendene. Det er en enkel teknikk som kan læres og anvendes av alle.

Gjennom berøring kan blokkeringer og undertrykte følelser frigjøres, stress kan reduseres og klienten kan få hvile gjennom ro og omsorg.

En reikibehandling foretas ved at behandler legger hendene på ulike punkter av klientens kropp. Behandlingen tar ca 1 time, totalt med samtale og avslutning settes av 1,5 time til klienten.

Det tilbys også sittende behandlinger av varierende varighet, vanligvis ca. 30-40 min.

Avstandsbehandling: En Reikibehandling på avstand gjennomføres ved en telefonkonsultasjon (evt Duo) på anslagsvis 45 - 50 min, behandlingen utføres mens klienten venter i ro (ca 20 min), og avsluttes med en ny, kort oppsummerende telefonsamtale (ca 20 min). Tidene kan variere noe. Dette gjelder både for de som har fått ulike behandlinger tidligere og for nye klienter.

Kurs settes bare opp etter avtale, med minimum 2 deltagere.


SMITTEVERN